Fotogruppe 1

 • Panorama av Lifjell sett fra Fjellstulfjell (786 moh) i østnordøst. Det er 13,5 km i luftlinje mellom Skåråfjell til venstre og Heksfjellvarden til høgre.
 • Hønsevassdalen sørvest i Lifjell
 • Fra Langetjønn med Troganatten og Jøronnatten i bakgrunnen
 • Lifjells lengste hengebru over Grunnåi på stigen til Tvingeli
 • Utsikt nordover fra Blomtjønneggin (1231 moh) mot Mælefjell (1414 moh) og Røysdalsnuten (1291 moh) samt Store Tjorbuvatn
 • Utsikt nordvestover fra Gnagelinuten (1052 moh) mot Røysdalsnuten (1291 moh). I forgrunnen ses deler av Leirtjønn.
 • Utsikt sørøstover mot Slåkavatnet mot fra venstre Sigurdbunuten (1079 moh), Jøronnatten (1276 moh) og Troganatten (1287 moh).
 • Liten rast ved sørenden av Blåtjønn.
 • Mjelten i vinterdrakt sett fra Saulifjellet
 • Høllen turisthytte

Fotogruppe 2

 • Mælstaul ligger fint til nord for Mælstaulgjuvet. I bakgrunnen t.h. ses Grimaren.
 • På Sudslåkånuten (1202 moh)
 • Utsikt fra Geitekyrkja (1039 moh) mot Skorve. Skodda over Seljord og Flatdal når opp i ca 800 moh.
 • Utsikt vestover mot Røysdalsnuten (1291 moh) og Slettefjell (1180 moh).