Link til forum / kontakt oss:
ambr-n@online.no 

                                   

Notodden turlag
Notodden Turlag arrangerer blant annet også fellesturer til Lifjell. Kjentmannsmerket i regi av turlaget  har som oftest lagt minst en av turpostene i dette området. I 2018/19 er både Mjelten og Slettefjell i Lifjell turmål. 

Lifjell i Telemark

Himingen (1066 moh) er et godt kjent landmerke for Lifjell sett fra nord og øst. Dette bildet er tatt fra Sudslåkånuten. Himingen er en av de best kjente toppane i Lifjell og har hatt gjennomsnittlig nest flest toppbesøk. Stigen opp til toppen går fra Myrgvarv parkering (nedre). Bomvegen "Gavlesjaavegen" går opp fra Heddal vest (Åse) til Myregvarv.  

Lifjell (inklusive Mælefjellmassivet, Blåtjønnfjell og Heksfjellområdet) ruver sentralt i Telemark og det dekker deler av kommunene Bø, Seljord, Hjartdal og Notodden. Namnet Lifjell er nok gammelt og har med topografi (terrengforhold i et område) å gjøre. Li (helling) er et gammelt norrønt ord, og fjell er et gammelt grunnord for høgdeformasjon på linje med berg, tind og egg.
Litt spesielt for Lifjell - som når opp i litt over 1400 m.o.h. - er at det også har en "alpin" sone. Toppartiet på Mælefjellmassivet - som her regnes med i Lifjellområdet - er nesten fri for vegitasjon- noe som en ellers må høyere opp for å finne. Kanskje ikke uten grunn at noen har kalt Lifjell for "Jotunheimen i miniatyr".  Ellers ligger store områder av Lifjell fra sørvest til sørøst i 1000-1200 meters høyde. Men sentralt i Lifjell finner vi stulsområder som er naturlig lett tilgjengelig fra bygdene omkring. 

Lifjell er et sentralt og flott område for fiskere, jegere og fotturister på grunn av sin topografi. Den gode tilgjengeligheten med mange utbygde bomveier har bidratt til at flere ser verdi av dette fjellområdet. Det har nok gjort sitt til at hytteutbyggingen i områdene Grimås, Heksfjell-Slåka, Himingen-Røgnlifjellet og ikke minst Jønnbu er blitt betydelig. De mange tjønner og vatn for fiske samt merka turstiger er viktige for allmenhetens bruk av området. Aktiv stulsdrift er nå begrensa til Gavlesjaa.

God tur/kart *** YR værmelding