Innhold: Litt om Lifjell * bøker om Lifjell * bomvegar til Lifjell * turforslag

Litt om Lifjell

Lifjell ligger sentralt til i Telemark og er lett tilgjengelig fra alle sider. Det er et flott, variert og spennende turområde med mange muligheter.

•Familietur til Gavlesjåstulen som fortsatt har stulsdrift
   (1/2 times gange fra Myregvarv)
•Muligheter for fiske og leie av jaktterreng
•Mange kulturminner som er verdt er besøk
•Nærområde/turområde for Bø, Hjartdal, Notodden og Seljord
•Toppturer både om sommeren og om høsten
•Flott skiterreng med muligheter for toppturer på vinterstid
•Stort nett av preparerte/oppkjørte skiløyper
•Kjent for flere fine og lett tilgjengelige hytteområder

Det finnes ikke ikke så mye stoff om Lifjell. Riktignok er det god del å finne på nettet blant annet på diverse nettsider til lag og foreninger med tilknytning til Lifjell:

http://www.himingenhyttevel.com/
http://www.klubbinfo.no/slaaka/index.html
http://www.grimashytteforening.com/
http://notodden.turistforeningen.no/

Bøker om Lifjell

Det er tidligere skrevet to bøker om Lifjell:

Halvor Sem: Lifjell i farne tider.

Boka tar for seg bruken og nytten av deler av Lifjellområdet i tidligere tider så som: stulsdrift, skogsdrift, fiske/fangst, turisme og geologi/vegetasjon. Videre kan en lese om arbeidslivet på stulen, kløvjing og de gamle buvegane inn i Lifjell. I tillegg kan en få lære litt om de enkelte stulenn som: Myregvarv, Gavlesjå, Tjønnstul, Aslakstul, Sonstul osv. Mye av stoffet i boka er bygd på intervju med ulike personer som hadde sitt virke i Lifjell.

Ei kulturhistorisk bok som ble gitt ut i forbindelse med 20 års jubileet for Lifjell grunneigarlag.

***

Halvor R Gåra: Stadnamn frå Lifjell.

Stadnamn på Lifjell er en interessant bok for den som vil gå litt inn i navnbruken på Lifjell. Her har Gåra gjort en grundig og systematisk analyse - ikke minst språklig - for å se på opphavet til navnbruken. Det er en forklaring/grunn til de ulike navn som ble brukt. 

***

Boka "Til topps i Lifjell         BOKA har vært UTSOLGT fra 6/8/2015
NB! Nytt opplag er trykket. Kontakt Akademika bokhandel, Bø i Telemark!

er utgitt på Himingen Forlag og ble lagt ut for salg i mai 2007. Det er en  håndbok med hovedvekt på å være en turguide samtidig som den inneholder mye fakta og informasjon. Boka har et rikholdig bildemateriale og en god del bakgrunnsstoff med tanke på å presentere Lifjellområdet på en variert og oversiktlig måte. Her finner en stoff om bomveger, kulturminner, sommerstier, vinterløyper og turforslag med kartutsnitt samt litt om geologi og vegetasjon. Oversikt over lag og foreninger med tilknytning til Lifjell er også tatt med.

Boka refererer til "Tur og turistkart Lifjell" 1:30 000 utgitt av Notodden Orienteringslag. Derfor anbefales det å bruke det kartet sammen med boka.

Formatet er 17x24cm med halvstive permer og har ca 200 sider. Den veier i overkant av 500 g og kan derfor gjerne tas med i sekken.

Layout ved Glittertid Forlag etter mal fra Himingen Forlag. Boka er trykket av Valdres Trykkeri AS og bundet av Gjøvik Bokbinderi A/s.

Utsalgsprisen er kr 298,00 og den kan bestilles over e-post:

ambr-n@online.no (porto kommer i tillegg).

Vennligst oppgi navn/adresse/telefonnummer

Boka er også lagt ut for salg i bokhandlere m.m. i Notodden, Bø, Seljord, Lunde, Drangedal og Skien.

Opplaget er nå utsolgt. 

 ***

Turforslag

Forslag til toppturer i Lifjell. Dagsturer pæ fra 4-5 til 6-7 timer + pauser:

Toppbesøk på Øysteinnatten

1. Myregvarv – Slettefjell – Sigurdsbunuten – Lindeburoe – Myregvarv.
 
2. Mjellefet – Heksfjellvarden – midttoppen - hovedtoppen – sørtoppen - Mjellefet.

3. Mjellefet – Sudslåkanuten – Skavledalsnuten – Gyvrenuten - Blåtjønnuten – Nordslåkanuten – Mjellefet. 

4. Slåka – Londalen – Mælefjell – Steinnfjellet – Slåka.

5. Grimås – Røysdalsnuten – Grimaren – Grimås.

6. Grimås – Tjorbunuten – Blomtjønneggin – Skålbufjell – Grimås.

7. Flatastaul – Astridnatten – Dalsnutfjellet – Troganatten
– Flatastaul.

8. Røksbu – Jøronnatten – Rupetjønnuten – Røksbu.

9. Jønnbu - Øysteinnatten – Mjelten – Nybufjellet – Jønnbu.

Link til God tur med planlegging, aktiviteter og kart m.m:

http://www.godtur.no/godtur/forside.aspx?gui=1&lang=2

***

Bomvegar til Lifjell

Røksbu/Røyebuvegen ( ca 550 m.o.h) fra Bø er et fint utgangspunkt for turer i den sørlige delen av Lifjellområdet blant annet til Jøronnatten og opp Valjuvet.

Her er tatt med bomvegar som er åpne for allmenn ferdsel mot betaling av bomavgift (mer detaljert omtale i boka Til topps i Lifjell):

 • Grimås fra E134 like før Seljord.
  9,0 km opp til 770 moh
 • Grøbygil i Årmotdalen fra Elvestad (Fylkesveg Bø-Notodden).
  13,5 km opp til 560 moh
 • Heksfjell/Slåkavegen til Mjellefet fra E134 i Sauland.
  11,5 km opp til 700 moh (videre til Slåka parkering)
 • Jønnbu fra Bø sommarland (Fylkesveg Bø-Notodden).
  9,0 km opp til 750 moh
 • Mannheinstrondi skogsbilvegar (RV36 Bø-Seljord).
  Flatastaul/Høystaul 6,0 km opp til 630 moh
  Veslestaul 4,0 km opp til 530moh
 • Myregvarv/Gavlesjåvegen E134 Melås bru/Heddal vest om Åse .
  10,5 km opp til 670/680 moh
 • Røksbu/Røytebuvegen fra Bø.
  11,0 km opp til 550 moh
 • Slåka vest om Reinstaul fra E134 like før Seljord.
  14,5 km opp til 700 moh

Bomavgift/parkeringsavgift pt +/- kr 50,00.

***