Innhold: Zoar Lisleherad * Lisleherad misjonsforening 110 års jubileum * dåp i Haavedammen,

ZOAR Lisleherad

ZOAR Bedehus i Lisleherad er nå (desember 2017) overtatt av
Sveinung O. Flaaten, Olaf Moens vei 59, 3680 Notodden (Mobil 900 40 740)
f
ra  tidl. Lisleherad misjonsforening v/Normisjon region Telemark.


ZOAR Lisleherad har for tiden ikke noen faste samlinger/bibelvandring.

Ta evt. kontakt på telefon: 41338239 / 35018239

BIBELVANDRING
Zoar Lisleherad begynner med åpent hus førstkommende torsdag kveld 17/3 2017 kl 19.00.  Det blir i utgangspunktet en ukentlig samling hvor en vandrer i bibelen for å lære Gud mer å kjenne gjennom hans Ord.  Fokus blir i første omgang gjennomgang av tema samt bønn og samtale.  Noen av temaene blir: Den treenige Gud, omvendelse/født på ny, dåp i vann, dåp i Ånden, talsmannen, Åndens frukt og gaver, Guds pakter, helliggjørelse og det nye livet, skilsmisse og gjengifte, menighet, tidstegn og Jesu gjenkomst, tusenårsriket, dom, fortapelse, det nye Jerusalem m.m. Videre er det også gått i gjennom noen av brevene fortløpende: Jakobs brev, Judas brev, brevet til Filemon. For tiden er det fokus på 1. korinterbrev.
Kontakttelefon: 41338239 / 35018239

I troskap mot Guds ord søker vi tilbake til hva de første kristne lærte, hvordan de levde og underviste om Guds menighet. Vi ønsker at Gud skal virke og sette denne sin standard for vårt liv og virke i menigheten - der Kristus er legemet og vi lemmer på hans legeme (Ap.gj. 2,42). Derfor er det et Åndens samfunn av de hellige der vi ønsker at Guds kjærlighet skal leve i oss og å la Åndens gaver virke blant og gjennom oss (1. Kor. 14,26).

Vårt kall er å lyde Jesu Kristi befaling om å gjøre mennesker til hans disipler - å være menneskefiskere i den åkerteig vi har fått tro for å virke i (Matt 28, 18-20). 

Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. 2Tim 3:16f
ZOAR bedehus
Fra 110 års jubileumet i 2007

.

Bilde fra 110 års jubileumet
Bilder fra 110 års jubileumet
Kveldssamling ved ZOAR bedehus med besøk av to venner fra Japan.

Lisleherad Misjonsforening - 110 års jubileum

Etter at Karl Ludvig Reichelt (1877–1952) var ferdig med lærerskolen på Notodden, ble han i 1896 tilsatt som lærer og kirkesanger/klokker i Lisleherad. Det ble starten på en rik tid for misjonsarbeidet i bygda. Sammen med Ambros Haave, på øvre Haave, besøkte han etter det som ble fortalt, alle hjemmene i Lisleherad. Det ble holdt husmøter, og senere ble Haave skole tatt i bruk som forsamlingslokale. Etter hvert ble det et sterkt ønske om eget bedehus i bygda. På et møte 30. desember 1896 ble det samlet inn 95 kr. Ole S. Flaathen og Eilef Høimyr ordnet med kjøp av et ledig hus ved Mork.

Den 7. mars 1897 ble foreningen ”Lilleherred misjonsforening” stiftet med 33 medlemmer. ”Myrastuen” som var hentet fra Mork, ble innviet til bedehus og fikk navnet Zoar. Det skjedde den 23. august 1897. Tomten til bedehuset, som ligger sentralt til i bygda, ble gitt av Olav Graver. Det første styret som ble valgt (7.mars 1897) bestod av: Karl Ludvig Reichelt (formann), Ambros Haave (viceformann), Eilef Høimyr, Ingeborg Graver, Tore Bøen og Ole S Flaathen. Da Zoar ble tatt i bruk var det stor tilslutning til møtene i årene framover, og mange ble omvendt. Til sine tider kom det så mange, at en måtte åpne dører og vinduer, for at de som ikke kunne komme inn, skulle få høre.

Lisleherad misjonsforening som vel er den eldste misjonsforeningen i Notodden kommune, ble tidlig tilknyttet Langesundsfjordens Indremisjonsselskap. Derfor har også foreningen hatt mange besøk av emissærer derfra. Men også lekmannsarbeidet ellers har vært viktig for foreningen. I 1935 kom vekkelsen til vekkelsen til bygda ved emissær Olav Hardang og på ny under krigsårene (1941) ved emissær Olaf Lunde.

På ZOAR har også kvinneforeningen, som visstnok startet rundt 1890, hatt sine møter i tillegg til at hjemmene også ble brukt. Barnearbeid, som søndagsskole, yngres og barnegospelkor, har vært en viktig del av virksomheten på ZOAR. Det er ikke mange kvinner som er nevnt ved navn her, men viktig er den trofaste gjerning de på mange måter har gjort på og for ZOAR. Søndagsskole, yngres og kvinneforeningen har hatt stor betydning for bygda. Det samme må en si om festkomiteens viktig plass i foreningsarbeidet på bedehuset.

John Flaathen var formann på bedehuset i 30 år og i sin hilsen til foreningens 60 års jubileum i 1957 skrev han: ”Jeg har et inderligt ønske for vor bygd at det altid må findes kvinder og mænd som har trang tilat bære frem evangeliet”.

***

Dåp i Haavedammen

Den 22. og 29.07.2013 var det høytidsstunder med tilsammen fem av våre venner som ble døpt i Haavedammen. Samlingene begynte med at hver enkelt avla vitnesbyrd før de i dåpen ble begravet og oppreist med Jesus Kristus.

Dåp i Haavedammen
Dåp i Haavedammen
Ole Bjørn Dåp i Haavedammen
Dåp i Haavedammen